info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:27
kontakt
BLUETAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 202,00
2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15,00 78,00
420,0%
Zysk (strata) brutto 10,00 72,00
620,0%
Zysk (strata) netto 10,00 72,00
620,0%
Amortyzacja 25,00 23,00
-8,0%
Aktywa 491,00 452,00
-7,9%
Kapitał własny -157,00 -98,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,05
642,9%