info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 13:51
kontakt
TESGAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 577,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 059,00
Zysk (strata) brutto 2 048,00
Zysk (strata) netto 2 080,00
Amortyzacja 747,00
Aktywa 101 530,00
Kapitał własny 76 238,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,72
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18