info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:05
kontakt
INVISTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21,00 6 497,00
30 838,1%
-6 436,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 222,00 -440,00
---
-151,00
---
Zysk (strata) brutto 5 157,00 -639,00
---
-151,00
---
Zysk (strata) netto 5 101,00 -639,00
---
479,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
14,00
1 300,0%
Aktywa 31 570,00 27 157,00
-14,0%
25 395,00
-6,5%
Kapitał własny 16 734,00 16 095,00
-3,8%
16 573,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 1,11
-3,8%
1,15
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 -0,04
---
0,03
---