info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 13:49
kontakt
INVISTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42,00 6 383,00
15 097,6%
6,00
-99,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3,00 368,00
12 166,7%
-91,00
---
Zysk (strata) brutto -6,00 413,00
---
-91,00
---
Zysk (strata) netto -6,00 413,00
---
-91,00
---
Amortyzacja 1,00 8,00
700,0%
0,00
---
Aktywa 24 178,00 24 287,00
0,5%
23 899,00
-1,6%
Kapitał własny 15 369,00 15 783,00
2,7%
15 691,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 1,09
2,6%
1,08
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
---
-0,01
---