info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 16:34
kontakt
EMUZYKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 916,00 12 120,00
-12,9%
12 895,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 107,00 879,00
-20,6%
1 015,00
15,5%
Zysk (strata) brutto 1 122,00 862,00
-23,2%
972,00
12,8%
Zysk (strata) netto 999,00 690,00
-30,9%
787,00
14,1%
Amortyzacja 247,00 293,00
18,6%
310,00
5,8%
Aktywa 23 077,00 48 786,00
111,4%
50 776,00
4,1%
Kapitał własny 12 212,00 38 608,00
216,1%
39 386,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 5,14
216,1%
2,78
-45,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,09
-30,8%
0,06
-39,1%