info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 04:20
kontakt
MAKOLAB
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 029,00 23 979,00
26,0%
25 583,00
6,7%
32 827,00
28,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 159,00 2 816,00
30,4%
968,00
-65,6%
1 866,00
92,8%
Zysk (strata) brutto 1 928,00 3 087,00
60,1%
835,00
-73,0%
2 189,00
162,2%
Zysk (strata) netto 1 478,00 2 467,00
66,9%
716,00
-71,0%
1 601,00
123,6%
Amortyzacja 398,00 665,00
67,1%
764,00
14,9%
650,00
-14,9%
Aktywa 23 393,00 28 065,00
20,0%
30 335,00
8,1%
33 164,00
9,3%
Kapitał własny 12 987,00 18 741,00
44,3%
20 148,00
7,5%
22 284,00
10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 2,68
44,3%
2,88
7,5%
3,19
10,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,35
66,5%
0,10
-70,8%
0,23
122,3%