info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 18:21
kontakt
PUNKPIRAT
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 507,00 638,00
25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 757,00 -2 639,00
---
Zysk (strata) brutto 134,00 -5 915,00
---
Zysk (strata) netto -5,00 -5 316,00
---
Amortyzacja 13,00 4,00
-69,2%
Aktywa 14 228,00 6 499,00
-54,3%
Kapitał własny 7 608,00 2 476,00
-67,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-67,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,02
---