info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 17:14
kontakt
PUNKPIRAT
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 171,00 160,00
-6,4%
284,00
77,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -941,00 -749,00
---
760,00
---
Zysk (strata) brutto -866,00 -5 245,00
---
2 313,00
---
Zysk (strata) netto -1 186,00 -5 524,00
---
2 212,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
4,00
---
Aktywa 14 823,00 5 410,00
-63,5%
6 236,00
15,3%
Kapitał własny 8 240,00 2 716,00
-67,0%
4 928,00
81,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-67,6%
0,22
1 733,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---
0,10
---