info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.14, godz. 15:39
kontakt
RAEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -293,00 -335,00
---
Zysk (strata) brutto -292,00 -1 497,00
---
Zysk (strata) netto -292,00 -1 475,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 073,00 1 794,00
-41,6%
Kapitał własny 2 712,00 1 237,00
-54,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-55,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---