info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.16, godz. 20:36
kontakt
PUNKPIRAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 112,00 7,00
-93,8%
8,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -249,00 -1 683,00
---
-153,00
---
Zysk (strata) brutto 19,00 -2 823,00
---
130,00
---
Zysk (strata) netto 19,00 -2 826,00
---
103,00
---
Amortyzacja 1,00 4,00
300,0%
2,00
-50,0%
Aktywa 6 982,00 4 367,00
-37,5%
4 595,00
5,2%
Kapitał własny 5 703,00 2 877,00
-49,6%
2 980,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,10
-60,4%
0,10
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,10
---
0,00
---