info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 08:30
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 300,00 300,00
0,0%
580,00
93,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 -128,00
---
58,00
---
Zysk (strata) brutto 44,00 328,00
645,5%
108,00
-67,1%
Zysk (strata) netto 44,00 328,00
645,5%
108,00
-67,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 274,00 35 419,00
0,4%
35 708,00
0,8%
Kapitał własny 34 784,00 35 112,00
0,9%
35 220,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,83 4,88
1,0%
4,89
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,05
666,7%
0,02
-67,4%