info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.07, godz. 17:47
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 580,00 720,00
24,1%
300,00
-58,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 227,00 365,00
60,8%
-10,00
---
Zysk (strata) brutto 255,00 372,00
45,9%
4,00
-98,9%
Zysk (strata) netto 255,00 372,00
45,9%
4,00
-98,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 603,00 35 958,00
1,0%
35 755,00
-0,6%
Kapitał własny 35 188,00 35 359,00
0,5%
35 362,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,89 4,91
0,5%
4,91
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,05
48,6%
0,00
-98,1%