info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 15:24
kontakt
TELESTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 535,00 11 992,00
4,0%
11 992,00
0,0%
12 330,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 145,00 1 866,00
63,0%
1 866,00
0,0%
1 868,00
0,1%
Zysk (strata) brutto 922,00 1 848,00
100,4%
1 848,00
0,0%
620,00
-66,5%
Zysk (strata) netto 672,00 1 483,00
120,7%
1 483,00
0,0%
228,00
-84,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 40 690,00 42 227,00
3,8%
42 227,00
0,0%
41 946,00
-0,7%
Kapitał własny 28 489,00 29 421,00
3,3%
29 421,00
0,0%
29 649,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,42 10,76
3,3%
10,76
0,0%
10,84
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,54
120,3%
0,54
0,0%
0,08
-84,7%