info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.20, godz. 22:50
kontakt
GENERGY
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52,00
Zysk (strata) brutto 163,00
Zysk (strata) netto 162,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 752,00
Kapitał własny 461,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00