info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 23:23
kontakt
GENERGY
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 72,00
Zysk (strata) netto 72,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 662,00
Kapitał własny 371,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00