info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 14:33
kontakt
SATIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 654,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 270 851,00
Zysk (strata) brutto 271 213,00
Zysk (strata) netto 271 213,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 058,00
Kapitał własny 1 871,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 23,31