info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 06:28
kontakt
PRIMAMODA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 723,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -894,00
Zysk (strata) brutto -921,00
Zysk (strata) netto -921,00
Amortyzacja 15,00
Aktywa 12 793,00
Kapitał własny 2 187,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29