info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 08:25
kontakt
MERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 515,00 5 113,00
-7,3%
6 137,00
20,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -161,00 -106,00
---
392,00
---
Zysk (strata) brutto 1 030,00 -5,00
---
291,00
---
Zysk (strata) netto 948,00 74,00
-92,2%
428,00
478,4%
Amortyzacja 289,00 302,00
4,5%
298,00
-1,3%
Aktywa 68 255,00 66 619,00
-2,4%
65 390,00
-1,8%
Kapitał własny 45 611,00 45 823,00
0,5%
46 113,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,52 4,54
0,5%
4,57
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,01
-92,6%
0,04
500,0%