info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:22
kontakt
DEVORAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -41,00
Zysk (strata) brutto -44,00
Zysk (strata) netto -44,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 203,00
Kapitał własny 5 790,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00