info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 18:01
kontakt
AUTOPARTN
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 154 993,00 1 479 373,00
28,1%
1 670 441,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 80 972,00 83 775,00
3,5%
150 282,00
79,4%
Zysk (strata) brutto 74 301,00 74 236,00
-0,1%
138 343,00
86,4%
Zysk (strata) netto 58 642,00 58 714,00
0,1%
110 982,00
89,0%
Amortyzacja 8 666,00 20 084,00
131,8%
23 505,00
17,0%
Aktywa 610 999,00 748 609,00
22,5%
789 953,00
5,5%
Kapitał własny 315 162,00 372 197,00
18,1%
482 927,00
29,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 2,85
17,0%
3,70
29,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,45
-0,7%
0,85
88,9%