info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 17:22
kontakt
AUTOPARTN
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 155 204,00 1 479 075,00
28,0%
1 673 017,00
13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 68 583,00 69 654,00
1,6%
136 064,00
95,3%
Zysk (strata) brutto 75 918,00 78 347,00
3,2%
143 972,00
83,8%
Zysk (strata) netto 60 008,00 62 593,00
4,3%
116 064,00
85,4%
Amortyzacja 8 490,00 19 695,00
132,0%
23 121,00
17,4%
Aktywa 629 465,00 761 492,00
21,0%
797 362,00
4,7%
Kapitał własny 326 349,00 387 281,00
18,7%
503 345,00
30,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,52 2,96
17,6%
3,85
30,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,48
3,2%
0,89
85,6%