info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 07:34
kontakt
VOTUM
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 141 777,00 150 558,00
6,2%
195 601,00
29,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 557,00 11 413,00
-49,4%
17 456,00
52,9%
Zysk (strata) brutto 22 009,00 10 634,00
-51,7%
16 415,00
54,4%
Zysk (strata) netto 17 327,00 8 675,00
-49,9%
10 072,00
16,1%
Amortyzacja 2 121,00 2 209,00
4,1%
2 648,00
19,9%
Aktywa 106 729,00 115 422,00
8,1%
132 579,00
14,9%
Kapitał własny 55 346,00 64 066,00
15,8%
68 929,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,61 5,34
15,8%
5,74
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,44 0,72
-49,9%
0,84
16,0%