info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 22:33
kontakt
VOTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 555,00 10 911,00
14,2%
19 360,00
77,4%
15 959,00
-17,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 821,00 1 397,00
-76,0%
8 656,00
519,6%
6 851,00
-20,9%
Zysk (strata) brutto 5 708,00 946,00
-83,4%
5 925,00
526,3%
6 756,00
14,0%
Zysk (strata) netto 5 755,00 585,00
-89,8%
4 661,00
696,8%
5 597,00
20,1%
Amortyzacja 462,00 466,00
0,9%
368,00
-21,0%
407,00
10,6%
Aktywa 101 277,00 98 539,00
-2,7%
99 724,00
1,2%
111 210,00
11,5%
Kapitał własny 56 181,00 56 766,00
1,0%
61 428,00
8,2%
67 025,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,68 4,73
1,0%
5,12
8,2%
5,58
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,05
-89,8%
0,39
691,8%
0,47
20,1%