info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 09:55
kontakt
KREDYTIN
Roczne nieskonsolidowane
 2021-03-312022-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 57 454,00 70 329,00
22,4%
79 787,00
13,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 261,00 -6 757,00
---
-3 139,00
---
Zysk (strata) brutto -16 015,00 -10 199,00
---
-422,00
---
Zysk (strata) netto -15 257,00 -14 221,00
---
5 034,00
---
Amortyzacja 2 718,00 3 305,00
21,6%
3 320,00
0,5%
Aktywa 518 832,00 435 427,00
-16,1%
378 377,00
-13,1%
Kapitał własny 80 628,00 72 063,00
-10,6%
76 679,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,25 5,59
-10,6%
5,94
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,18 -1,10
---
0,39
---