info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.22, godz. 03:04
kontakt
KREDYTIN
Półroczne skonsolidowane
 2020-09-302021-09-302022-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 82 935,00 109 357,00
31,9%
103 175,00
-5,7%
133 180,00
29,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 276,00 46 360,00
53,1%
32 166,00
-30,6%
53 995,00
67,9%
Zysk (strata) brutto 14 212,00 31 242,00
119,8%
19 713,00
-36,9%
31 588,00
60,2%
Zysk (strata) netto 9 440,00 25 978,00
175,2%
14 586,00
-43,9%
27 712,00
90,0%
Amortyzacja 3 414,00 3 382,00
-0,9%
3 679,00
8,8%
4 253,00
15,6%
Aktywa 720 129,00 740 807,00
2,9%
681 838,00
-8,0%
790 012,00
15,9%
Kapitał własny 221 840,00 293 175,00
32,2%
321 219,00
9,6%
350 089,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,20 22,73
32,2%
24,91
9,6%
27,14
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,73 2,01
175,1%
1,13
-43,8%
2,15
90,0%