info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 17:27
kontakt
KREDYTIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-09-302021-09-302022-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 723,00 36 526,00
95,1%
40 123,00
9,8%
46 731,00
16,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 188,00 -1 181,00
---
1 356,00
---
2 263,00
66,9%
Zysk (strata) brutto -15 990,00 -6 422,00
---
9,00
---
82,00
811,1%
Zysk (strata) netto -13 547,00 -9 294,00
---
1 070,00
---
-95,00
---
Amortyzacja 1 393,00 1 614,00
15,9%
1 642,00
1,7%
1 750,00
6,6%
Aktywa 568 245,00 462 697,00
-18,6%
374 670,00
-19,0%
396 209,00
5,7%
Kapitał własny 79 277,00 74 085,00
-6,5%
72 715,00
-1,8%
76 584,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,15 5,74
-6,6%
5,64
-1,8%
5,94
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,05 -0,72
---
0,08
---
-0,01
---