info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.22, godz. 21:36
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 446,00 23 459,00
9,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -995,00 -999,00
---
Zysk (strata) brutto -2 191,00 -2 047,00
---
Zysk (strata) netto -2 530,00 -747,00
---
Amortyzacja 882,00 884,00
0,2%
Aktywa 396 209,00 437 692,00
10,5%
Kapitał własny 76 584,00 75 067,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,94 5,82
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,06
---