info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.28, godz. 16:05
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 532,00 16 591,00
-29,5%
18 797,00
13,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 618,00 -2 262,00
---
-2 618,00
---
Zysk (strata) brutto 3 012,00 -3 003,00
---
311,00
---
Zysk (strata) netto 3 432,00 -2 362,00
---
879,00
---
Amortyzacja 841,00 801,00
-4,8%
805,00
0,5%
Aktywa 374 703,00 374 670,00
-0,0%
377 626,00
0,8%
Kapitał własny 75 094,00 72 715,00
-3,2%
73 594,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,82 5,64
-3,2%
5,71
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 -0,18
---
0,07
---