info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 06:24
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 66 339,00 72 213,00
8,9%
81 936,00
13,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 077,00 6 191,00
51,9%
13 093,00
111,5%
Zysk (strata) brutto 3 551,00 5 970,00
68,1%
12 764,00
113,8%
Zysk (strata) netto 2 699,00 4 973,00
84,3%
10 215,00
105,4%
Amortyzacja 1 694,00 3 014,00
77,9%
2 905,00
-3,6%
Aktywa 196 069,00 224 580,00
14,5%
218 524,00
-2,7%
Kapitał własny 106 749,00 124 912,00
17,0%
135 127,00
8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,67 11,31
17,0%
12,24
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,45
84,4%
0,92
105,6%