info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.02, godz. 20:03
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 262,00 51 752,00
16,9%
61 190,00
18,2%
56 601,00
-7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 536,00 2 798,00
82,2%
4 711,00
68,4%
4 888,00
3,8%
Zysk (strata) brutto 1 973,00 2 474,00
25,4%
4 142,00
67,4%
4 159,00
0,4%
Zysk (strata) netto 1 678,00 1 962,00
16,9%
3 287,00
67,5%
3 220,00
-2,0%
Amortyzacja 1 499,00 1 526,00
1,8%
1 530,00
0,3%
1 562,00
2,1%
Aktywa 182 617,00 194 821,00
6,7%
199 970,00
2,6%
199 268,00
-0,4%
Kapitał własny 96 900,00 98 862,00
2,0%
98 837,00
-0,0%
102 057,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,48 8,96
-14,5%
8,95
-0,0%
9,24
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-1,7%
0,30
67,4%
0,29
-2,0%