info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.25, godz. 21:25
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 937,00 58 216,00
6,0%
115 154,00
97,8%
79 377,00
-31,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 050,00 4 080,00
99,0%
10 654,00
161,1%
5 267,00
-50,6%
Zysk (strata) brutto 1 898,00 3 479,00
83,3%
9 847,00
183,0%
3 803,00
-61,4%
Zysk (strata) netto 1 467,00 2 802,00
91,0%
7 929,00
183,0%
3 059,00
-61,4%
Amortyzacja 888,00 858,00
-3,4%
857,00
-0,1%
880,00
2,7%
Aktywa 164 474,00 196 773,00
19,6%
217 203,00
10,4%
230 041,00
5,9%
Kapitał własny 97 874,00 100 676,00
2,9%
108 605,00
7,9%
111 664,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,58 20,14
2,9%
21,72
7,9%
22,33
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,56
91,1%
1,59
183,2%
0,61
-61,4%