info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 11:55
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 115 154,00 79 377,00
-31,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 654,00 5 267,00
-50,6%
Zysk (strata) brutto 9 847,00 3 803,00
-61,4%
Zysk (strata) netto 7 929,00 3 059,00
-61,4%
Amortyzacja 857,00 880,00
2,7%
Aktywa 217 203,00 230 041,00
5,9%
Kapitał własny 108 605,00 111 664,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,72 22,33
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,59 0,61
-61,4%