info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.19, godz. 15:57
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 83 931,00 83 948,00
0,0%
153 000,00
82,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 331,00 6 892,00
29,3%
18 477,00
168,1%
Zysk (strata) brutto 3 854,00 5 423,00
40,7%
16 720,00
208,3%
Zysk (strata) netto 3 086,00 4 266,00
38,2%
13 633,00
219,6%
Amortyzacja 1 201,00 1 061,00
-11,7%
1 068,00
0,7%
Aktywa 180 088,00 208 791,00
15,9%
211 096,00
1,1%
Kapitał własny 124 574,00 128 840,00
3,4%
142 473,00
10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,92 25,77
3,4%
28,50
10,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,85
38,2%
2,73
219,7%