info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.10, godz. 10:14
kontakt
ATREM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 697,00 32 524,00
2,6%
32 524,00
0,0%
32 201,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 772,00 1 278,00
-77,9%
1 353,00
5,9%
910,00
-32,7%
Zysk (strata) brutto 5 865,00 985,00
-83,2%
985,00
0,0%
535,00
-45,7%
Zysk (strata) netto 7 799,00 190,00
-97,6%
190,00
0,0%
974,00
412,6%
Amortyzacja 632,00 534,00
-15,5%
534,00
0,0%
583,00
9,2%
Aktywa 101 032,00 130 800,00
29,5%
130 800,00
0,0%
114 354,00
-12,6%
Kapitał własny 38 736,00 38 926,00
0,5%
38 926,00
0,0%
33 809,00
-13,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,20 4,22
0,5%
4,22
0,0%
3,66
-13,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,02
-97,5%
0,02
0,0%
0,11
404,8%