info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 20:36
kontakt
ARTERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 088,00 10 680,00
-49,4%
5 606,00
-47,5%
5 336,00
-4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 545,00 -75,00
---
-4 288,00
---
-731,00
---
Zysk (strata) brutto 6 249,00 -286,00
---
-3 472,00
---
-996,00
---
Zysk (strata) netto 5 907,00 -259,00
---
-2 559,00
---
-996,00
---
Amortyzacja 319,00 310,00
-2,8%
305,00
-1,6%
309,00
1,3%
Aktywa 74 914,00 71 690,00
-4,3%
70 140,00
-2,2%
74 285,00
5,9%
Kapitał własny 33 814,00 33 555,00
-0,8%
30 996,00
-7,6%
30 001,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,92 7,86
-0,8%
7,26
-7,6%
7,03
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,38 -0,06
---
-0,60
---
-0,23
---