info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 15:33
kontakt
HERKULES
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 127 276,00 149 754,00
17,7%
166 518,00
11,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29 274,00 10 648,00
---
5 765,00
-45,9%
Zysk (strata) brutto -39 558,00 5 682,00
---
1 922,00
-66,2%
Zysk (strata) netto -38 826,00 4 365,00
---
655,00
-85,0%
Amortyzacja 20 743,00 19 635,00
-5,3%
19 343,00
-1,5%
Aktywa 352 939,00 367 331,00
4,1%
349 053,00
-5,0%
Kapitał własny 148 758,00 153 123,00
2,9%
153 778,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,12 4,49
9,0%
4,51
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,08 0,13
---
0,02
-85,2%