info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 21:46
kontakt
HERKULES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 770,00 29 178,00
13,2%
28 098,00
-3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 760,00 770,00
1,3%
643,00
-16,5%
Zysk (strata) brutto -3 390,00 -2 335,00
---
-840,00
---
Zysk (strata) netto -3 701,00 -2 387,00
---
-874,00
---
Amortyzacja 4 607,00 4 598,00
-0,2%
4 552,00
-1,0%
Aktywa 281 323,00 276 075,00
-1,9%
277 540,00
0,5%
Kapitał własny 163 852,00 161 465,00
-1,5%
160 591,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,80 4,73
-1,5%
4,71
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,07
---
-0,03
---