info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.23, godz. 16:06
kontakt
YARRL
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 767,00 33 767,00
0,0%
27 263,00
-19,3%
30 712,00
12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 348,00 -1 348,00
---
-9 720,00
---
1 872,00
---
Zysk (strata) brutto -1 405,00 -1 405,00
---
-9 952,00
---
1 166,00
---
Zysk (strata) netto -742,00 -742,00
---
-11 226,00
---
1 411,00
---
Amortyzacja 772,00 772,00
0,0%
697,00
-9,7%
567,00
-18,7%
Aktywa 24 488,00 24 488,00
0,0%
13 118,00
-46,4%
44 564,00
239,7%
Kapitał własny 11 608,00 11 608,00
0,0%
968,00
-91,7%
28 379,00
2 831,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 4,24
0,0%
0,35
-91,7%
4,08
1 052,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 -0,27
---
-4,10
---
0,20
---