info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 11:58
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 544,00 410,00
-24,6%
326,00
-20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -694,00 -2 323,00
---
-233,00
---
Zysk (strata) brutto -1 270,00 -2 450,00
---
-408,00
---
Zysk (strata) netto -249,00 -2 070,00
---
-372,00
---
Amortyzacja 104,00 120,00
15,4%
122,00
1,7%
Aktywa 33 912,00 30 150,00
-11,1%
29 548,00
-2,0%
Kapitał własny 25 459,00 23 389,00
-8,1%
23 017,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,28 38,84
-8,1%
38,22
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41 -3,44
---
-0,62
---