info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.30, godz. 03:45
kontakt
WIRTUALNA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 793,00 -5 871,00
---
-7 449,00
---
84 742,00
---
Zysk (strata) brutto 9 004,00 -40 957,00
---
42 662,00
---
89 180,00
109,0%
Zysk (strata) netto 8 879,00 -40 968,00
---
42 662,00
---
42 662,00
0,0%
Amortyzacja 14,00 8,00
-42,9%
3,00
-62,5%
3,00
0,0%
Aktywa 499 265,00 464 989,00
-6,9%
420 493,00
-9,6%
420 493,00
0,0%
Kapitał własny 420 297,00 383 957,00
-8,6%
384 494,00
0,1%
384 494,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,49 -
---
13,15
---
13,15
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 -
---
1,46
---
1,46
0,0%