info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 18:42
kontakt
WIRTUALNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 871,00 -2 027,00
---
67 426,00
---
-13 314,00
---
Zysk (strata) brutto 65 195,00 -561,00
---
-21 513,00
---
-12 064,00
---
Zysk (strata) netto 65 195,00 -561,00
---
-21 513,00
---
-12 064,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
1,00
---
Aktywa 445 410,00 440 248,00
-1,2%
420 493,00
-4,5%
402 533,00
-4,3%
Kapitał własny 406 711,00 406 841,00
0,0%
384 494,00
-5,5%
372 380,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,92 13,92
-0,0%
13,15
-5,5%
12,73
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,23 -0,02
---
-0,74
---
-0,41
---