info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 20:41
kontakt
IDMSA
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 314,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -492,00
Zysk (strata) brutto -2 235,00
Zysk (strata) netto -2 235,00
Amortyzacja 18,00
Aktywa 8 135,00
Kapitał własny -69 675,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -21,07
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,68