info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 11:54
kontakt
OEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 121,00 1 122,00
0,1%
1 122,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -509,00 -1 222,00
---
-1 170,00
---
Zysk (strata) brutto 748,00 18 877,00
2 423,7%
-13,00
---
Zysk (strata) netto 465,00 19 460,00
4 084,9%
41,00
-99,8%
Amortyzacja 101,00 111,00
9,9%
112,00
0,9%
Aktywa 200 787,00 220 300,00
9,7%
192 770,00
-12,5%
Kapitał własny 194 289,00 186 382,00
-4,1%
186 423,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,67 24,62
-4,1%
27,25
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 2,57
4 114,8%
0,01
-99,8%