info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:33
kontakt
OEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 268,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -370,00
Zysk (strata) brutto 12 577,00
Zysk (strata) netto 12 261,00
Amortyzacja 140,00
Aktywa 155 637,00
Kapitał własny 146 029,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,29
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,62