info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 19:59
kontakt
LENA
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 971,00 40 623,00
4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 515,00 3 114,00
105,5%
Zysk (strata) brutto 1 790,00 3 066,00
71,3%
Zysk (strata) netto 1 346,00 2 257,00
67,7%
Amortyzacja 1 621,00 1 627,00
0,4%
Aktywa 138 681,00 137 597,00
-0,8%
Kapitał własny 106 234,00 108 491,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,27 4,36
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,09
68,5%