info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.10, godz. 13:35
kontakt
LENA
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 67 189,00 81 339,00
21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 008,00 6 369,00
27,2%
Zysk (strata) brutto 4 689,00 6 150,00
31,2%
Zysk (strata) netto 3 773,00 4 828,00
28,0%
Amortyzacja 2 903,00 3 199,00
10,2%
Aktywa 114 630,00 137 972,00
20,4%
Kapitał własny 95 439,00 103 115,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,84 4,14
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,19
27,6%