info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.29, godz. 05:22
kontakt
LENA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 66 380,00 66 380,00
0,0%
79 838,00
20,3%
78 891,00
-1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 094,00 5 094,00
0,0%
6 590,00
29,4%
4 454,00
-32,4%
Zysk (strata) brutto 4 775,00 4 775,00
0,0%
6 660,00
39,5%
4 716,00
-29,2%
Zysk (strata) netto 3 851,00 3 851,00
0,0%
5 291,00
37,4%
3 727,00
-29,6%
Amortyzacja 2 895,00 2 895,00
0,0%
3 192,00
10,3%
3 284,00
2,9%
Aktywa 114 521,00 114 521,00
0,0%
137 814,00
20,3%
138 757,00
0,7%
Kapitał własny 95 481,00 95 481,00
0,0%
103 345,00
8,2%
107 023,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,84 3,84
0,0%
4,16
8,3%
4,30
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
0,0%
0,21
37,4%
0,15
-29,6%