info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 07:49
kontakt
LENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 495,00 34 388,00
12,8%
45 106,00
31,2%
39 689,00
-12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 058,00 1 773,00
67,6%
4 119,00
132,3%
4 225,00
2,6%
Zysk (strata) brutto 703,00 2 061,00
193,2%
3 832,00
85,9%
4 053,00
5,8%
Zysk (strata) netto 530,00 1 636,00
208,7%
3 425,00
109,4%
3 127,00
-8,7%
Amortyzacja 1 471,00 1 478,00
0,5%
1 477,00
-0,1%
1 598,00
8,2%
Aktywa 114 521,00 126 496,00
10,5%
139 517,00
10,3%
144 140,00
3,3%
Kapitał własny 95 481,00 97 116,00
1,7%
100 914,00
3,9%
104 041,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,84 3,90
1,7%
4,06
3,9%
4,18
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,07
214,3%
0,14
109,1%
0,13
-8,7%