info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 07:14
kontakt
WIELTON
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 817 302,00 1 817 302,00
0,0%
2 696 420,00
48,4%
2 696 420,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37 017,00 37 017,00
0,0%
79 293,00
114,2%
79 293,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 19 992,00 19 992,00
0,0%
59 184,00
196,0%
59 184,00
0,0%
Zysk (strata) netto 31 113,00 31 113,00
0,0%
47 254,00
51,9%
47 254,00
0,0%
Amortyzacja 59 025,00 59 025,00
0,0%
65 167,00
10,4%
65 167,00
0,0%
Aktywa 1 479 268,00 1 479 268,00
0,0%
1 857 513,00
25,6%
1 857 513,00
0,0%
Kapitał własny 403 749,00 403 749,00
0,0%
440 307,00
9,1%
440 307,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,69 6,69
0,0%
7,29
9,1%
7,29
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,52
0,0%
0,78
52,0%
0,78
0,0%