info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.21, godz. 22:14
kontakt
WIELTON
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 364 399,00 724 837,00
98,9%
912 880,00
25,9%
939 784,00
2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 147,00 42 372,00
---
43 389,00
2,4%
65 783,00
51,6%
Zysk (strata) brutto -7 520,00 36 424,00
---
40 676,00
11,7%
75 888,00
86,6%
Zysk (strata) netto 6 725,00 28 373,00
321,9%
48 386,00
70,5%
63 538,00
31,3%
Amortyzacja 13 426,00 14 721,00
9,6%
15 276,00
3,8%
15 396,00
0,8%
Aktywa 981 187,00 1 212 409,00
23,6%
1 470 482,00
21,3%
1 459 481,00
-0,7%
Kapitał własny 340 538,00 367 210,00
7,8%
408 711,00
11,3%
495 080,00
21,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,64 6,08
7,8%
6,77
11,3%
8,20
21,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,47
323,4%
0,80
70,4%
1,05
31,3%