info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 10:09
kontakt
DEVELIA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 362,00 447 947,00
887,5%
447 947,00
0,0%
447 947,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 992,00 41 487,00
---
41 487,00
0,0%
41 487,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 109 197,00 167 354,00
53,3%
167 354,00
0,0%
167 354,00
0,0%
Zysk (strata) netto 140 257,00 157 843,00
12,5%
157 843,00
0,0%
157 843,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 935 886,00 2 373 278,00
22,6%
2 373 278,00
0,0%
2 373 278,00
0,0%
Kapitał własny 1 043 538,00 1 129 605,00
8,2%
1 129 605,00
0,0%
1 129 605,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,33 2,52
8,2%
2,52
0,0%
2,52
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,35
12,8%
0,35
0,0%
0,35
0,0%