info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.23, godz. 15:49
kontakt
DEVELIA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 220 079,00 376 744,00
71,2%
119 823,00
-68,2%
419 197,00
249,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 56 790,00 68 051,00
19,8%
23 567,00
-65,4%
83 463,00
254,2%
Zysk (strata) brutto 15 359,00 68 179,00
343,9%
6 572,00
-90,4%
93 249,00
1 318,9%
Zysk (strata) netto 8 817,00 55 651,00
531,2%
15 114,00
-72,8%
79 555,00
426,4%
Amortyzacja 978,00 759,00
-22,4%
963,00
26,9%
1 160,00
20,5%
Aktywa 3 009 153,00 3 019 274,00
0,3%
3 104 738,00
2,8%
3 061 972,00
-1,4%
Kapitał własny 1 510 123,00 1 297 648,00
-14,1%
1 219 796,00
-6,0%
1 328 346,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,37 2,90
-14,1%
2,72
-6,0%
2,97
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,12
520,0%
0,03
-72,6%
0,18
423,5%