info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 10:45
kontakt
DEVELIA
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 631 733,00 220 079,00
-65,2%
376 744,00
71,2%
119 823,00
-68,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 167 752,00 56 790,00
-66,1%
68 051,00
19,8%
23 984,00
-64,8%
Zysk (strata) brutto 158 143,00 15 359,00
-90,3%
68 179,00
343,9%
7 366,00
-89,2%
Zysk (strata) netto 125 427,00 8 817,00
-93,0%
55 651,00
531,2%
15 757,00
-71,7%
Amortyzacja 711,00 978,00
37,6%
759,00
-22,4%
963,00
26,9%
Aktywa 3 505 742,00 3 009 153,00
-14,2%
3 019 274,00
0,3%
3 104 738,00
2,8%
Kapitał własny 1 496 143,00 1 510 123,00
0,9%
1 297 648,00
-14,1%
1 219 796,00
-6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,34 3,37
0,9%
2,90
-14,1%
2,72
-6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,02
-92,9%
0,12
520,0%
0,04
-71,8%