info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 21:00
kontakt
IPOPEMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 120,00 19 722,00
-6,6%
11 982,00
-39,2%
13 175,00
10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 272,00 4 155,00
-42,9%
1 154,00
-72,2%
1 773,00
53,6%
Zysk (strata) brutto 9 529,00 3 094,00
-67,5%
456,00
-85,3%
1 688,00
270,2%
Zysk (strata) netto 7 567,00 2 515,00
-66,8%
380,00
-84,9%
1 362,00
258,4%
Amortyzacja 239,00 209,00
-12,6%
219,00
4,8%
218,00
-0,5%
Aktywa 494 270,00 546 217,00
10,5%
437 576,00
-19,9%
348 478,00
-20,4%
Kapitał własny 67 789,00 70 304,00
3,7%
59 607,00
-15,2%
60 969,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,26 2,35
3,7%
1,99
-15,2%
2,04
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,08
-66,8%
0,01
-84,5%
0,04
246,2%