info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 03:18
kontakt
IPOPEMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 982,00 13 175,00
10,0%
15 505,00
17,7%
14 032,00
-9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 154,00 1 773,00
53,6%
2 096,00
18,2%
2 159,00
3,0%
Zysk (strata) brutto 456,00 1 688,00
270,2%
5 534,00
227,8%
-230,00
---
Zysk (strata) netto 380,00 1 362,00
258,4%
5 197,00
281,6%
-343,00
---
Amortyzacja 219,00 218,00
-0,5%
178,00
-18,3%
214,00
20,2%
Aktywa 437 576,00 348 478,00
-20,4%
337 672,00
-3,1%
1 264 758,00
274,6%
Kapitał własny 59 607,00 60 969,00
2,3%
66 166,00
8,5%
65 823,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,99 2,04
2,3%
2,21
8,5%
2,20
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
246,2%
0,17
286,7%
-0,01
---