info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:21
kontakt
EUROCASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 254 502,00 4 254 502,00
0,0%
4 279 026,00
0,6%
3 954 761,00
-7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 91 454,00 91 454,00
0,0%
88 644,00
-3,1%
80 788,00
-8,9%
Zysk (strata) brutto 72 748,00 72 748,00
0,0%
45 554,00
-37,4%
43 534,00
-4,4%
Zysk (strata) netto 57 693,00 57 693,00
0,0%
29 951,00
-48,1%
33 979,00
13,4%
Amortyzacja 72 403,00 72 403,00
0,0%
72 847,00
0,6%
71 399,00
-2,0%
Aktywa 6 250 946,00 6 250 946,00
0,0%
6 670 552,00
6,7%
6 527 432,00
-2,1%
Kapitał własny 1 253 703,00 1 253 703,00
0,0%
1 301 747,00
3,8%
1 340 246,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,01 9,01
0,0%
9,35
3,8%
9,63
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,42
0,0%
0,22
-48,2%
0,24
13,5%