info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 02:50
kontakt
S4E
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 147 752,00 248 290,00
68,0%
367 845,00
48,2%
453 439,00
23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 330,00 5 579,00
---
8 170,00
46,4%
11 853,00
45,1%
Zysk (strata) brutto -2 672,00 5 236,00
---
7 406,00
41,4%
10 236,00
38,2%
Zysk (strata) netto -2 452,00 4 103,00
---
6 024,00
46,8%
8 003,00
32,9%
Amortyzacja 1 420,00 1 335,00
-6,0%
1 129,00
-15,4%
1 076,00
-4,7%
Aktywa 87 436,00 148 690,00
70,1%
231 849,00
55,9%
258 985,00
11,7%
Kapitał własny 3 884,00 7 987,00
105,6%
14 012,00
75,4%
22 014,00
57,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,24 4,60
105,6%
8,07
75,4%
12,67
57,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,41 2,36
---
3,47
46,8%
4,61
32,8%