info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 08:32
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 87 969,00 90 301,00
2,7%
113 596,00
25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 980,00 4 710,00
380,6%
2 246,00
-52,3%
Zysk (strata) brutto 606,00 4 715,00
678,1%
1 858,00
-60,6%
Zysk (strata) netto 479,00 3 751,00
683,1%
1 404,00
-62,6%
Amortyzacja 250,00 283,00
13,2%
278,00
-1,8%
Aktywa 125 482,00 163 901,00
30,6%
171 659,00
4,7%
Kapitał własny 14 490,00 18 241,00
25,9%
19 645,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,34 10,50
25,9%
11,31
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 2,16
682,2%
0,81
-62,6%