info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 06:23
kontakt
KGL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 379 964,00 575 836,00
51,6%
652 035,00
13,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 575,00 11 471,00
-49,2%
-243,00
---
Zysk (strata) brutto 14 770,00 7 046,00
-52,3%
-18 445,00
---
Zysk (strata) netto 11 182,00 5 246,00
-53,1%
-16 966,00
---
Amortyzacja 22 157,00 25 742,00
16,2%
27 309,00
6,1%
Aktywa 347 462,00 416 338,00
19,8%
373 644,00
-10,3%
Kapitał własny 131 741,00 134 142,00
1,8%
116 992,00
-12,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,62 18,96
1,8%
16,53
-12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,58 0,74
-53,1%
-2,40
---